Moscon (Mosconi, Moscone, Moškon)

Družina Mosconi izhaja iz severne Italije iz province Bergamo. Ustanovitelj naj bi bil Andrea de Fogaroli rojen leta 1372 v Leffeu z nadimkom "il Moscone". Od kje Moškoni ? Skoraj petsto let živijo tudi v Sloveniji (tedaj Kranjska pod Habzburžani v času Turških vpadov), predvsem na gradovih v Posavju (Štajerska) in na jugo-vzhodnem delu Dolenjske: Šrajbarski turn / Turn am Hart (1581 - 1653), Laško / Tüffer (1581-1665) gradovi.net, Žusem / Sussenheim (1583-prve četrtina 17. stoletja), Planina pri Sevnici / Montpreis (1588-1768) gradovislovenije.si, Ortnek / Orttenegg (1589 - 1650) gradovi.net, Sevnica / Lichtenvald (1595 - 1675), Pišece / Pischätz (1595 - 1940), Logatec / Loitsch (1597-1618), Višnja Gora / Weichelburg (okrog 1600), Klevevž / Klingenfels (1622- 1635), Mokrice / Mokriz (1637-1693; legenda), Brestanica / Rajhenburg (1639-1680), Rocen / Ruzing (1650 - 1671), Pipanov grad pri Radovljici / Brunfeld (1685-1701), Jablje pri Mengšu / Habach (druga polovica 17. st), Majšperk / Monsberg (1710-1801), Ptuj - mali grad (1740-1773), Logatec / Loizsch, Ribnica - Reiffniz, Ruperčvrh / Ruprechtshof, Slovenske Konjice / Ganowiz in Dobrava pri Kostanjevici / Guttenhof. Slike prvih štirih Mosconov na desni so iz baročne dvorane v Brežiškem gradu (sicer so živeli na Sevniškem gradu, Pišecah in Rajhenburgu), ostale visijo v istem gradu v sobi posvečeni Mosconom. Med znanimi je tudi slika Jožefa Tominca iz leta 1829, po kateri so pri pošti Slovenije leta 1996 izdelal znamko. Sliko Johanna Jacoba Moscona pa so uporabili na penečem vinu Krške kleti. Moscon na Wikipediji

Posebno pozornost pritegnejo tudi oblike zapisov plemiških priimkov. Vpisovalci v matične knjige so jih namreč zapisovali na skorajda vse mogoče načine, nemalokrat tudi skrajno popačeno. To ni bilo odvisno od dejstva, ali je bil nek plemič domačin ali iz oddaljenejših krajev, pač pa v prvi vrsti od pismenosti vpisovalcev. Celo isti priimek so posamezni cerkveni dostojanstveniki zapisovali na različne načine. V raznovrstnosti oblik zapisa prednjačita priimka Gaisruck in Moscon. Čeprav vsebuje slednji samo šest črk, ga je vpisovalcem uspelo zapisati kar v 26 različnih oblikah, in sicer kot Maschcon, Maschkon, Maschon, Masckon, Mascon, Mashcon, Mashkon, Maskon, Mazkon, Mokon, Moschkon, Moschon, Mosckon, Moscon, Moshcon, Moskon, Mozkon, Muschkhon, Muschon, Musckhon, Muscon, Mushcon, Mushkon, Muskhon, Muskon, Muskoner. Historièni seminar 9

Med prvimi Mosconi na Kranjskem se je v začetku 16. stoletja nastanil na Ptuju trgovec meščanskega stanu Aleksander Moscon. Aleksander je trgoval z Madžarsko živino in kožami v Italijo. Okrog leta 1527 se je v Ljubljani pojavil Inocenc Moscon, ki se je preselil iz Beljaka. Drug član rodbine Franc Moscon (1520-1602) se je naselil v Vojni krajini (obrmbni pas pred Turki v Južni Kranjski in severni Hrvaški) in se poročil s Katarino Frančiško Valvasor. Imela sta pet sinov: Aleksandra, Inocenca, Petra, Mihaela in Marka Antona. Diplomsko delo Andreja Matijevc

Plemiška rodbina Valvasorjev izvira prav tako iz pokrajine Bergamo v severni Italiji. Prvi, ki je postavil temelje rodbini Valvasorjev na Kranjskem je bil Janez Krstnik Valvasor, originalno "Zuan Baptista Vavasor" (cca 1500-1581Geni), ki je sredi 16. stoletja v iskanju novih podjetnih priložnosti prišel na Kranjsko iz mesta Telgate. S trgovino je kmalu zelo obogatel in leta 1547 postal ljubljanski meščan, kar pomeni začetek strmega vzpona na družbeni lestvici in najbrž od Celjskih grofov kupil Šrajbarski Turn pri Krškem. S svojo ženo Emerenciano ni imel otrok in je v svoji oporoki 3. avgusta 1581 zapustil gospostvo trem nečakom baronom Mosconom: Petru, Mihaelu in Marku. Najpomembnejša določba oporoke je nastala iz želje, da bi ime Valvasor še nadalje živelo na Kranjskem. Janez Krstnik je namreč gospostvo Medijo zapustil soimenjaku Hieronimu Valvasorju (čeprav nista bila v sorodu) s pogojem, da se poroči in ostane v deželi. Če bo imel moške potomce, mu morajo bratje Moscon izplačati še 10.000 goldinarjev. Vnuk Hieronima Janez Vajkard Valvasor je napisal Slavo Vojvodine Kranjske (Valvazorji).

Inocenc Moscon (1545-1618/23) od Valvasorjeve dediščine ni dobil veliko, vendar mu je stric že v mladosti omogočil najboljše šolanje in ga uvedel v trgovske posle. V zaledju Vojne krajine si je pridobil veliko bogatstvo. Leta 1570 se je poročil z baronico Ano Aichelburško s katero je imel tri hčere: Katarina, Marija in Felicita in Janeza Krstnika. Leta 1595 je solnograški nadškof Wolf Ditrich, kljub nasprotovanju rimskega papeža Klementa VIII. prodal Sevnico, Pišece in Raštanj pri Rajhenburgu Inozencu v. Mosconu za 33000 goldinarjev. Na Sevniškem gradu v grajski kapeli naj bi bil Inocenc tudi pokopan.

Mosconi so se s spretnim trgovanjem in spletanjem sorodstvenih vezi hitro vzpenjali po družbeni lestvici. Ena veja je bila leta 1617 povzdignjeni v barone, leta 1628 jim je Cesar Ferdinand II podelil grb, leta 1709 so bili povzdvignjeni v grofe, cesar Karel VI pa jih je povzdignil v svobodne gospode leta 1715.

Janez Krstnik Moscon ali Hans Baptist Moscon (1575-1646/47), edini dedič Sevnice, Krškega, Pišec, Radeč, Žusma in Polhovega Gradca, se je poročil dvakrat in v obeh zakonih imel po štiri otroke. Najprej z Ano Marijo Khisl, s katero je domnevno imel sina Jošta Jožefa, nato pa leta 1602 z Marto Gregorijanec z Mokric s katero naj bi imel Janeza Jakoba. Tretji sin Vid Jakob je leta 1636 od očeta prejel gospostvo Polhov Gradec, leta 1639 pa je kupil Rajhenburg od Ane Regine Breuner. Podatkov o njegovi ženi in otrocih ni, leta 1642 in 1644 je bil za botra otrokoma rajhenburških tržanov. Leta 1642 je Ludviku pl. Edlingu in ženi Ani Suzani prodal Polhov Gradec ter se posvetil gospodarjenju na Rajhenburgu. V času njegovega bivanja na Rajhenburgu je med letoma 1646 in 1652 v teh krajih razsajala najhujša kuga. Vid Jakob je umrl na Rajhenburgu leta 1653, očitno brez potomcev, saj je po njegovi smrti Rajhenburg prevzel brat Jošt Jožef s Sevnice.

Jošt Jožef ali Jobst Josef Moscon (?-1673) je podedoval Sevnico. Leta 1653 je kupil tudi Turn pod Rajhenburgom, leta 1655 pa dvor Rožno z 61 hubami. Baron Jošt Jožef Moscon je bil v prvem zakonu od leta 1631 poročen z grofico Elizabeto Erdödy, s katero sta imela hčerko edinko Elizabeto, pred letom 1656 pa se je poročil z grofico Barbaro Draškovic. Hči Ana Elizabeta se je leta 1649 poročila s karlovškim generalom, grofom Herbardom Auerspergom s Šrajbarskega turna. Cesar Leopold I. je v decembru 1666 podelil Joštu Jožefu Mosconu krvno sodišče pri gradu Rajhenburg, na isti dan pa mu je z drugo listino podelil fevd v »Rasepacher Pfarre«.

Janez Jakob ali Johann Jakob (1621-1661) je podedoval Pišece. Leta 1648 se je poročil Heleno Elizabeto Schaffer, skatero je imel dve hčerki, ki sta kmalu umrli in sina Janeza Krstnika. Kmetje so bili v 17. stoletju obremenjeni z vse večjimi bremeni. Novemu davku so se uprli leta 1661. Janez Jakob je bil strasten lovec in so ga pod pretvezo, da so opazili divje svinje, graščaka zvabili iz gradu in ga počasi ubili. Kar pa je morala žena gledati, preden so jo vrgli s stolpa. Pozneje se je sin Janez Krstnih neusmiljeno maščeval upornikom, saj je bil takrat po naključju pri babici v Gradcu.

Janez Krstnik ali Johann Bapist Moscon (1650-1674) je podedoval Pišece. Leta 1672 se je poročil z Izabelo Petronello Marenzi in imel hčer Lauro Marijo.

Janez Pavel ali Johann Paul Moscon (1640-1714), nečak Mihaela Moscona se je po smrti Janeza Krstnika poročil z Izabelo in postal lastnik Pišec. Imel je dve hčeri in sina Janeza Jakoba, ki je leta 1753 ustanvil družinski fidejkomis, obliko premoženja, ki služi ohranitvi družinskega posestva v moškem rodu.

Janez Jakob (1676-1753), Franc Karel (1710-1770), Franc Karel Alojz (1744-1820), Anton Albert (1782-1822), in Franc Ksaver (1750-1838) so bili dediči Pišečkega gradu. Anton Albert je bil znan pomolog. Nasadil je v Gradcu veliko drevesnico z drevesno šolo, pozneje tudi v Pišecah, kjer je ustanovil v gradu šolo in sam plačeval učitelja (Anton Albert). Zadnji lastnik Jurij Alfred Moscon (1839-1927) je bil pred drugo svetovno vojno slovenski politik in poslanec.

Klevevško gospostvo pri Šmarjeti je leta 1622 kupil Jurij pl. Moscon iz Šrajbarskega turna pri Krškem. S tem je prenehala večstoletna zveza freisinške škofije s klevevškim ozemljem. Moscon si je v cerkvi uredil tudi grobnico, v kateri je bil leta 1628 pokopan. Toda kot sem že omenila, je današnja, Mosconova cerkev nasledila neko starejšo prednico, katere ostanke lahko slutimo v spodnjem, kvadratnem delu mogočnega zvonika. Njegovi lastniki so tudi skrbeli za cerkveno opremo in se pri tem izkazali za zelo širokogrudne. Tako je Lukrecija Moscon za cerkev nakupila vrsto srebrnih posod. Med njimi so bili tudi pladenj, v katerega je bil vrezan načrt cerkve, dva srebrna in pozlačena keliha in več mašnih plaščev, vezenih z zlatom. Ivan Jurij pl. Pallenburg, nečak Lukrecije Moscon, ki ga je ta postavila za svojega dediča, je cerkvi odvzel srebrn pokal, da bo dal iz njega narediti kelih, vendar tega do leta 1635 še ni storil. »Blagim manom presvetlega gospoda Jurija Moškona, barona na Šrajbarskem turnu, v Višnji Gori in Planini, gospoda kostanjeviškega in klevevškega, kranjskega glavarja, svojega dragega brata, žalujoč postavil Vid Moškon, baron na Šrajbarskem turnu, v letu Kristusovem 1628, na dan sv. Jurija. (Jurij Moscon na Klevevžu).

VSI VIRI O KRAJNSKIH MOSCONIH
Diplomsko delo Andreja Matijevc
Valvazorji, Kronika 61
Valvazorji, Kronika 65
grad Bela peč, Kronika 64
graščine na nekdanjem kranjskem
Arhitekturna zgodovina gradu Ribnica na Dolenjskem, Kronika 66
rodbina Khisl, kronika 51
Auerspergi
Jurij Moscon na Klevevžu
Logatec / Loitsch Geni drevo Mosconov

MY HERITAGE
Hans Bapist Moscon

Hans Baptist Moscon
Janez Krstnik
(1575-1646)

Jobst Josef Moscon

Jobst Josef Moscon
Jošt Jožef
(1600-1673)

Barbara Moscon

Barbara Moscon
rojena Draškovič
(1629-1687)

Ana Mascon

Ana Elizabeta Auersperg
rojena Moscon (1632-1694)

Johann Jacob Moscon

Johann Jacob Moscon
Janez Jakob
(1621-61)

Johann Bapist Moscon

Johann Baptist Moscon
Janez Krstnik
(1650-1674)

Johann Paul Freyherr v. Moscon

Johann Paul Moscon
Janez Pavel
(1640-1714)

Johann Hannibal Moscon

Johann Hannibal Moscon (1681-1751)

Johann Jakob Freyherr v. Moscon

Johann Jakob Moscon
Janez Jakob (1676-1753)

Juliana Susana Moscon

Juliana Susana Moscon rojena Schonpichl
(1684-1748)

Franz Karl Moscon

Franz Karl Moscon
Franc Karel (1710-1770)

Maria Ana Moscon

Maria Ana Moscon rojena Blagaj
(1750)

Franc Karel Alojz Moscon

Franc Karel Alojz Moscon (1744-1820)

Barbara Moscon

Marija Terezija Moscon
rojena Attems (1751-1815)

Josef Augustin Moscon

Josef Augustin Moscon (1716-)

Moscon

Josef Moscon

Slape

Cerkev blizu Klevevža

grobnica

grobnica v kateri je pokopan vitez Jurij Moscon

rodovnik

Rodovnik Moškonov
My Heritage

Jožef Tominc

Tri dame iz družine Moscon, Jožef Tominc (1829)
znamka

Jožef Tominc

Potomci Naceta Moškona

free hit counters ogledov strani od 23. novembra 1999, obnovljene avgusta 2020.

© JMV mail, narejeno z BOOTSTRAP in FANCYBOX.